SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI VITA

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Vita je svesna da su bolesti zavisnosti istovremeno društvene bolesti. U bolnici Vita veruju da će sopstvenim znanjem i resursima pomoći u prevenciji bolesti zavisnosti i time, koliko je moguće, uticati na stvaranje zdravijeg okruženja.

Sopstvenim autorskim programima prevencije narkomanije, alkoholizma i kockanja informisali su i edukovali desetine hiljada mladih i roditelja, prevenstveno u Novom Sadu, potom u celoj Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Apelovali su kada god su prepoznali priliku i realizovali 4 autorska istraživanja sa mladima i njihovim roditeljima. Zadatak CSR-a je da pomogne u kreiranju preventivnih programa, strategije i taktike i da omogući da javnost o svemu bude blagovremeno i na pravi način obaveštena.

Za dve godine poslovanja Vita broji preko 200 objava u štampanima, elektronskim i online medijima i zasluženo je postala važan sagovornik brojnim novinarima iz zemlje i regiona na temu bolesti zavisnosti.