Misija i Vizija

MISIJA

Naša misija je da oko sebe okupljamo savesne, odgovorne i humane poslovne ljude sa kojima ćemo zajedničkim snagama doprinositi lepšem i lakšem životu u zajednici. To su poslovni ljudi koji su svesni da tržište čine takođe – ljudska bića.

VIZIJA

Vizija agencije CSR je da doprinosi razvoju civilnog društva u kom možemo uvek lepše i bolje da živimo i poslujemo. A prvi korak je naša odluka da pomažemo tamo gde je pomoć najpotrebnija, na način na koji možemo i sa ljudima kojim verujemo – čineći humana dela, edukujući, informišući i apelujući.