Šta je CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility – korporativna društvena odgovornost), odnosno pomaganje kompanije zajednici i aktivno učestvovanje u njenom životu, koje doprinosi realizaciji kako korporativnih ciljeva, tako i potreba društvene zajednice.
CSR je nova disciplina korporativnog menadžmenta koja integriše marketing, PR, komunikacije i društveni angažman kompanije.
U svetu već s početka 2000-ih godina nastale su prve agencije za društveno odgovorno poslovanje. Iako je CSR savremeni poslovni trend koji vodi ne samo razvoju civilnog društva, već i održivosti poslovanja, ovaj novi segment menadžmenta u Srbiji još uvek je u povoju.