Oblasti CSR-a

Pomaganje kompanije zajednici i aktivno učestvovanje u njenom životu, koje doprinosi realizaciji kako korporativnih ciljeva, tako i potreba društvene zajednice. CSR (Corporate Social Responsebility – korporativna društvena odgovornost) je nova disciplina korporativnog menadžmenta koja integriše marketing, PR, komunikacije i društveni angažman kompanije
Oblasti koje korporativna društvena odgovornost pokriva su:

  • Uzročni marketing (marketing opšte dobrobiti)
  • Društveni marketing (usmerenost na marginalizovane grupe)
  • Zeleni marketing (usmerenost na očuvanje okoline)
  • Etika u marketingu
  • Odgovornost prema zaposlenima
  • Upravljanje korporativnom reputacijom
  • Izveštavanje o društvenoj odgovornosti i održivosti kompanije
  • Društveni angažman kompanije u zajednici