Zašto CSR

Recesija menja tržišne uslove i diktira nove momente poslovanja. U vreme kada tržišna trka nikada ne prestaje i kada je celokupno društvo vođeno prvenstveno interesom, kupci postaju sve više osetljivi na humana i neprofitna dela. Pomaganje zajednici i aktivno učešće u njenom životu u vreme recesije donosi mnogo vidljivije i efikasnije rezultate, što društveno odgovornim kompanijama stvara konkurentsku prednost brže nego ikada.
Korporativnom društvenom odgovornošću:

  • Poboljšavate i jačate reputaciju kompanije
  • Omogućavate veću zastupljenost kompanije u medijima
  • Povećavate svest javnosti o kompaniji i njenim aktivnostima
  • Jačate lojalnost ciljnih grupa
  • Vršite prevenciju kriznih situacija
  • Uvećavate prodaju
  • Doprinosite razvoju civilnog društva