Usluge

 • CSR

  • Kreiranje strategije korporativne društvene odgovornosti
  • Kreiranje i realizacija programa uzročnog i društvenog marketinga
  • Kreiranje i realizacija programa povećanja produktivnosti zaposlenih
 • RESEARCH

  • Ispitavanje javnog mnjenja
 • PR

  • Odnosi sa interesnim grupama
  • Odnosi sa medijima
  • Odnosi sa javnim ličnostima i uticajnim pojedincima
  • Upravljanje kampanjama na društvenim mrežama
  • Upravljanje korporativnom reputacijom